WAT?

Met dit beursprogramma wil StampMedia jongeren (18 tot 26 jaar) aanmoedigen om een bijzonder journalistiek project uit te voeren. Het onderwerp dient betrekking te hebben op de leefwereld van Vlaamse en Brusselse jongeren in een superdiverse samenleving. In het journalistieke eindproduct moet de stem van de jongeren prominent aanwezig zijn.

Een reportage voor de krant, online longreads, podcasts, video, ... alle vormen van journalistiek zijn welkom. Of combineer en maak een heus multimediaal project!

Het totale bedrag van deze oproep bedraagt €4.000. De maximale steun bedraagt €1500 per project.

De evaluatie van de voorstellen gebeurt door een onafhankelijke jury aan de hand van objectieve criteria die je kan terugvinden in het reglement.
Zowel voor schrijvende journalistiek als voor audio en video vragen we om minimum 1 resultaat mee te sturen (hoeft niet al gepubliceerd geweest te zijn).

VOOR WIE?

De projectbeurzen worden toegekend aan jongeren tot en met 26 jaar. Je kan je individueel of in groep kandidaat stellen.

HOE?

Bespreek eerst en vooral jouw idee met StampMedia. Marjorie en Kris helpen jou graag met het opstellen van de aanvraag en staan ook klaar om je praktisch te ondersteunen bij jouw project mocht je de beurs in de wacht slepen.

Contacteer Marjorie of Kris via :

WAT DEKT DEZE BEURS?

Bij jouw aanvraag moet je ook een budget toevoegen. Twee soorten kosten kan je hierin opnemen.

1. Werkingstoelage :

Voor freelancers die door het project gedurende enige tijd geen andere inkomsten verwerven of je bent in vast dienstverband maar je neemt voor het project enige tijd onbetaald verlof op. Je kan voor de duur van jouw project €50 per dag aanvragen (met een maximum van €1000/maand indien voltijds).

2. Onkosten gelieerd aan jouw onderzoek: deze moet men bij afhandeling van het project kunnen bewijzen met originele bewijsstukken (facturen, rekeningen, tickets,…)

  • transportkosten
  • verblijfskosten
  • tolken en vertalers
  • wob-verzoeken
  • documentatie
  • andere aan jouw onderzoek gelieerde kosten

Kosten die niet in aanmerking komen:

  • investeringsgoederen (computers, camera’s,…)
  • maaltijden/per diems
  • overheadkosten (zoals huur van kantoor)
  • productiekosten (bvb. post-productie, opname, drukkosten,...)

Meer info over de aanvraag: kristof.polfliet@journalismfund.eu

Het beursprogramma wordt georganiseerd en gecoördineerd door Journalismfund Europe vzw (de organisatie achter het Fonds Pascal Decroos) en gefinancierd door StampMedia vzw.

Gelieve in het aanvraagformulier aan te vinken dat je een Stampmedia Beurs wenst aan te vragen.